Konarak. Black Pagoda. detail(1932.1.27~28)


odk_07_026.jpg

撮影情報 / infomation インド country India more
オリッサ state Orissa more
県、都市 コナーラク city Konarak more
地域 コナーラク region Konarak more
『印度及南部アジア美術資料』 頁番号 100 ブラック・パゴーダ拝殿壁面細部
図版番号 362