Index of “Geino no Kagaku”

No.01

四世鶴屋南北作者年表
TSURUYA Nanboku Ⅳ sakusya nenpyo
浦山 政雄(担当)
URAYAMA Masao(PIC)

 

No.2

鮫の神楽台本集成
Same no kagura daihonshusei
三隅治雄・仲井幸二郎(担当)
MISUMI Haruo,NAKAI Kojiro(PIC)

 

No.3(1972.3 publisher:Heibonsha)

かけ踊の研究
Kakeodori no kenkyu
前嶋 茂子
MAEJIMA Shigeko
能における神楽の研究―「巻絹」から「竜田」まで―
Noh ni okeru kagura no kenkyu;”Makiginu” kara “Tatsuta” made
松本 雍
MATSUMOTO Yasushi
「天衣紛上野初花」小考―松江侯邸の場を中心に成り立ちと実説―
“Kumo ni magou ueno no hatsu hana” shoko;Matsuekotei no ba wo chushin ni naritachi to jissen
梅崎 史子
UMEZAKI Fumiko
農村歌舞伎舞台仮設の一形式―舞台下に臼を敷く民俗について―
Noson kabuki-butai kasetsu no ichi keishiki;butaishita ni usu wo shiku minzoku ni tsuite
宮本 瑞夫
MIYAMOTO Mizuo
二月堂処世界日記注解―長禄本処世界日記―
Nigatsudo syosekai nikki tyukai;chorokubon syosekai nikki
横道萬里雄
YOKOMICHI Mario

No.4(1973.3 publisher:Heibonsha)

信州大神楽台本集
Shinsyu daikagura daihon shu
三隅治雄・仲井幸二郎・中村茂子
MISUMI Haruo,NAKAI Kojiro,NAKAMURA Shigeko
江戸三座紋番付所在一覧
Edo sanza monbanzuke syozai ichiran
浦山 政雄
URAYAMA Masao
能の現行小書
Noh no genko syosyo
横道萬里雄・松本 雍
YOKOMICHI Mario,MATSUMTO Yasushi

No.5(1974.1 publisher:Heibonsha)

境の芸能
Sakai no geino
仲井幸二郎
NAKAI Kojiro
小地域における民俗芸能の伝播と分布―長野県飯田地方の練り獅子を中心に―
Syochiiki ni okeru minzoku geino no denpa to bunpu;naganoken iida chiho no nerishishi wo chushin ni
三隅 治雄
MISUMI Haruo
能における「越天楽今様」の摂取
Noh ni okeru “Etenraku Imayo” no sesshu
横道萬里雄
YOKOMICHI Mario
綯交ぜと世界
Naimaze to sekai
浦山 政雄
URAYAMA Masao
神名帳―その性格と横成―
Jinmyocho;sono seikaku to kosei
佐藤 道子
SATO Michiko

No.6(1975.6 publisher:Heibonsha)

東大寺修二会の構成と所作 上
Todaiji shunie no kosei to shosa 1
担当者 佐藤 道子
SATO Michiko

No.7(1977.3 publisher:Heibonsha)

東大寺修二会の構成と所作 中
Todaiji shunie no kosei to shosa 2
担当者 佐藤 道子
SATO Michiko

No.8(1977.3)

大谷派の正信偈・念仏・和讃―その構成と音楽的分析―
Otaniha no “shoshinge” “nembutsu” “wasan”;sono kosei to o ngakuteki bunseki
柿木 吾郎
KAKINOKI Goro
奉納芸と余興芸―地方定着の大神楽―
Honogei to yokyogei;chiho teichaku no daikagura
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
男芸と女芸―沖縄における舞踊技法の展開―
Otokogei to onnagei;okinawa ni okeru buyogiho no tenkai
三隅 治雄
MISUMI Haruo
語りの民俗一あどうたぬ話芸―
Katari no minzoku;ado utanu wagei
仲井幸二郎
NAKAI Kojiro

No.9(1978.3)

祖師会の史的研究
Soshie no shiteki kenkyu
佐藤 道子
SATO Michiko
狂言の脚本構造―小段分析の試み―
Kyogen no kyakuhonkozo;shodanbunseki no kokoromi
羽田 昶
Hata Hisashi
長唄鳴物の古型
Nagautanarimono no kokei
横道萬里雄
YOKOMICHI Mario
長唄「小鍛冶」に見る流派性―今藤派と研精会派との比較分析―
Nagauta”kokaji” ni miru ryuhasei;kondoha to kenshokaiha tono hikakubunseki
柿木 吾郎
KAKINOKI Goro
「朝花」と三味線について―奄美音楽の研究(その一)―
“Asabana” to shamisen ni tsuite;amamiongaku no kenkyu
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko

No.10(1979.3)

日本の箏とアジアのツイター属
Nihon no so to ajia no tsuitazoku
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko
五木の子守唄に見る子守唄の原型
Itsuki no komoriuta ni miru komoriuta no genkei
柿木 吾郎
KAKINOKI Goro
じんやく踊考
Jinyakuodori ko
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
船の芸能史考
Fune no geinoshi
三隅 治雄
MISUMI Haruo
狂言の囃子事
Kyogen no hayashigoto
羽田 昶
Hata Hisashi

No.11(1980.3)

日本民謡に見られる地域的音楽様式
Nihon miinyo ni mirareru chikiteki ongaku yoshiki
柿木 吾郎
KAKINOKI Goro
奄美民謡における反復形式―奄美音楽の研究
(その二)―歌詞の反復と旋律の反復の関係を中心として―
Amami minyo ni okeru hampuku keishiki   amami ongaku no kenkyu 2;kashi no hampuku to senritsu no hampuku no kankei o chushin toshite
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko
いりは・では・ひきは―風流踊・風流系獅子踊を中心に―
Iriha dewa hikiha;furyuodori furyukeiodori o chushin ni
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
浄土真宗本願寺派の法要形式に関する一考察
Jodoshinshu honganjiha no hoyokeishiki ni kansuru ichi kosatsu
佐藤 道子
SATO Michiko
念仏講と念仏踊―房総の念仏芸(一)―
Nembutsuko to nembutsuodori;boso no nembutsugei
三隅 治雄
MISUMI Haruo

No.12(1980.7 publisher:Heibonsha)

東大寺修二会の構成と所作 下
Todaiji shunie no kosei to shosa
担当者 佐藤 道子
SATO Michiko(PIC)

No.13(1982.11 publisher:Heibonsha)

東大寺修二会の構成と所作 別巻
Todaiji shunie no kosei to shosa
担当者 佐藤 道子
SATO Michiko(PIC)

No.14(1982.3)

来迎会と地獄芝居―房総の念仏芸(二)―
Kiraigo to jigokushibai;boso no nembutsugei
三隅 治雄
MISUMI Haruo
神田の田植と奉納芸
Kanda no taue to honogei
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
江戸時代の音楽家たち―その経済的・社会的背景―
Edojidai no ongakukatachi;sono keizaiteki shakaiteki haikei
加納 マリ
KANO Mari
狂言の動作単元(一)―和泉流小舞について―
Kyogen no dosa tangen;izumiryukomai ni tsuite
羽田 昶・松本 雍
Hata Hisashi,MATSUMOTO Yasushi

No.15(1985.3)

民俗芸能の有効な保存伝承方法の確立に関する調査研究
(第一部)―継承者の過去と現在―
Minzokugeino no yukona hozondenshohoho no kakuritsu ni kansuru chosa kenkyu;keishosha no kako to genzai
三隅 治雄
MISUMI Haruo
空也踊躍念仏の伝播と伝承
kuya odorinembutsu no dempa to densho
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
狂言の動作単元(二)―大蔵流小舞について―
Kyogen no dosa tangen;okuraryukomai ni tsuite
羽田 昶・松本 雍
Hata Hisashi,MATSUMOTO Yasushi
長唄の「段切」について
Nagauta no “dangiri” ni tsuite
加納 マリ
KANO Mari
義太夫節におけるマクラの音楽語法
Gidayubushi ni okeru makura no ongakugoho
山田智恵子
YAMADA Chieko

No.16(1988.3)

悔過会所用の〔大懺悔〕と〔三十二相〕
Kekae shoyo no “daisanke” to “sanjuniso”
廣瀬 美都
HIROSE Mito
ヌク地考―幸流と折りあう大鼓を中心に―
Nukuji ko;koryu to riautaikochushinni
高桑いづみ
TAKAKUWA  Izumi
ささらと芸能―簓を使用する風流踊を中心に―
Sasara to geino;sasara o shiyosuru furyuodorio chushin ni
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
民俗芸能の有効な保存伝承方法の確立に関する調査研究
(第二部)―後継者養成と学枚教育―
Minzokugeino no yukona hozondensho no kakuritsu ni kansuru chosakenkyu;kokeisha yosei to gakko kyoiku
三隅 治雄
MISUMI Haruo

No.17(1989.3)

伝統芸能の保存組織のあり方の研究
―東大寺修二会の伝承基盤―
Dentogeino no hozonsoshiki no arikata no kenkyu;Todaiji shunie no densho kiban
佐藤 道子
SATO Michiko
伝統芸能の保存組織のあり方の研究
―民俗芸能保存会の事例を中心に―
Dentogeino no hozonsoshiki no arikata no kenkyu;minzokugeinohozonkai no jirei o chushin ni
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
能楽における後継者養成の現状
―国立能楽堂三役研修の事例を中心に―
Nogaku ni okeru kokeisha no genjo;kokuritsunogakudo sanyaku kenshu no jirei o chushin ni
羽田 昶
Hata Hisashi
道行の節付け小考―加賀掾と義太夫―
Michiyuki no fushizuke shoko;kaganojo to gidayu
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko

No.18(1990.3)

片袖幽霊譚の変容
―謡曲「善知鳥」から上方落語「片袖」まで―
Katasodeyureitan no henyo;yokyoku “uto” kara kamigatarakugo “katasode” made
三村 昌義
MIMURA Masayoshi
金平浄瑠璃小考―正本の挿絵を中心にして―
Kimpirajoruri shoko;shohon no sashie o chushin ni shite
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
義太夫節「一の谷嫩軍記」の段構成と「林住家の段」の音楽
Gidayubushi “ichinotanifutabagunki” no dankosei to “hayashisumika no dan” no ongaku
蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
舞踊「傀儡師」における物真似の発想と展開
Buyo “kairaishi” ni okeru monomane no hasso to tenkai
丸茂 美恵子
MARUMO Mieko
悔過法要の形式―成立と展開―その一
Kekahoyo no keishiki;seiritsu to tenkai 1
佐藤 道子
SATO Michiko

No.19(1991.12)

芸能と扇の関係―その成立について―
Geino to ougi no kankei;sono seiritsu ni tsuite
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
鎌倉・南北朝時代の「声明集」にみる記譜の諸相
―〔三十二相〕の音高表示を中心に―
Kamakura-nambokucho jidai no “shomyoshu” ni miru kifu no shoso;”sanjuniso” no onkohyoji o chushi ni
高橋 美都
TAKAHASHI Mito
落語における「忠臣蔵」の受容
Rakugo ni okeru “chushingura” no henyo
三村 昌義
MIMURA Masayoshi
悔過法要の形式―成立と展開―その二
Kekahoyo no keishiki;seiritsu to tenkai 2
佐藤 道子
SATO Michiko
〔資料紹介〕明治期桜間家文書二点
Meijiki sakuramake monjo ni ten
羽田 昶
Hata Hisashi

No.20(1992.3)

日本の音楽理論における「中」について
Nihon no ongaku riron ni okeru “chu” ni tsuite
蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
民俗芸能に見る延年の諸相その一―東北地方を中心に―
Minzokugeino ni miru ennen no shoso;tohoku chiho o chushin ni
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
絵入狂言本挿絵試考―近松作元禄十二年まで―
Eiri kyogembon sashie shiko;chikamatsu saku genroku juninen made
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
舞踊「八段目(下の巻)」―その成立・伝承・影響―
Buyo”hachidamme genokan”;sonoseiritsu densho eikyo
丸茂美恵子
MARUMO Mieko
清元の音楽分析―語り物的小段を中心に―
Kiyomoto no ongaku bunseki;katarimono teki shodan o chushin ni
時田アリソン
TOKITA Alison

芸能の科学21 芸能論考14(1993.3)

「廷年」の定義と概念について
“ennen”no teigi to gainen ni tsuite
羽田 昶
Hata Hisashi
民俗芸能にみる延年の諸相その二―種目名としての延年試案―
Minzokugeino ni miru ennen no shoso;shumoku toshite no ennen shian
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
毛越寺の祝詞
Motsuuji no norito
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
延年の音楽(上)―小迫の場合―
Ennen no onongaku;obasama no bai
蒲生郷昭
GAMO Satoaki
寺社行事に伴う「舞楽」の受容と変容について
―四天王寺舞楽の伝播説をめぐって―
Jishagyoji ni tomonau “bugaku” no juyo to henyo ni tsuite;shitennojibugaku no dempasetsu o megutte
高橋 美都
TAKAHASHI Mito
鬼の囃子の古態―〈早笛〉でハタライた可能性―
Oni no hayashi no kotai;”hayafue” de hataraita kanosei
高桑いづみ
TAKAKUWA  Izumi
沖縄読谷村のエイサーの伝承組織
―民俗芸能の伝承組織と社会・経済構造との相互規定関係―
Okinawa yomitanson no eisa no denshososhiki;minzokugeino no denshososhiki to shakai keizai kozo tono sogokitei kankei
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko
延年関係資料・文献目録
Ennen kankei bunken mokuroku
芸能部
GEINOBU

No.22(1994.3)

武器と芸能その一―採り物の「ほこ」と祭礼に出る「ほこ」―
Buki to geino sonoichi;torimono no “hoko” to sairei no “hoko”
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
江戸歌舞伎の鬼ノート(一)
Edokabuki no oni noto
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
舞踊「流星」の演出における―考察一雷の仕分けをめぐって―
Buyo “ryusei” no enshutsu ni okeru ichikosatsu;kaminari no shiwake o megutte
丸茂美恵子
MARUSHIGE Mieko
延年の音楽(下)―長滝の場合―
Ennen no ongaku;nagataki no bai
蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
秋田県鳥海町本海流獅子舞における舞と太鼓の関係
Akitaken chokaimachi honkairyu shishimai ni okeru mai to taiko no kankei
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko

No.23 (1995.3)

能における宗教的素材受容の一考察―番外曲〈家持〉〈泣不動〉を中心に―
Noh ni okeru shukyoteki sozai juyo no ichikosatsu;bangaikyoku “yakamochi” “nakifudo” o chushin ni
石井 倫子
ISHII Tomoko
扇拍子覚エ書
Ogibyoshi oboegaki
高柔いづみ
TAKAKUWA  Izumi
〔楽〕〔神楽〕〔羯鼓〕のある狂言―狂言の囃子事その二―
“gaku” “kagura” “kakko” no aru kyogen;kyogen no hayashigoto sono ni
羽田 昶
Hata Hisashi
元禄歌舞枝と能―初代市川団十郎の場合―
Genrokukabuki to noh;shodai ichikawadanjuro no bai
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
地歌が摂取した能詞章
Jiutaga sesshu shita noh shisho
蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
武器と芸能(その二)―流鏑馬を中心に―
Buki to geino sononi;yabusame o chushin ni
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
「河童」の民俗芸能
“Kappa” no minzokugeino
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko
中国「戯曲」における位相差―「活掟」(「活掟三郎」)を例に
Chugoku “gikyoku” ni okeru isosa;”kassoku” o rei ni
細井 尚子
HOSOI Naoko

No.24 (1996.3)

民俗行事・民俗芸能に見る鬼の形態
Minzokugyoji minzokugeino ni miru oni no keitai
中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
「乱声」の系譜―雅楽・修正会から鬼狂言へ―
“ranjo” no keifu;gagaku shushoe kara onikyogen he
高柔いづみ
TAKAKUWA  Izumi
近松門左徹門の鬼―浄瑠璃の場合―
Chikamatsumonzaemon no oni;joruri no bai
鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
長唄の鬼
Nagauta no oni
蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
蹴鞠に関する一試論―能の身体との関わりから―
Kemari ni kansuru ichi shiron;noh no shintai tono kakawari kara
石井 倫子
ISHII Tomoko
「河童」の民俗芸能(続)
”kappa” no minzokugeino
山本 宏子
YAMAMOTO Hiroko
中国泉州堤線木偶戯「目蓮戯」の「李世民遊地府」
Chugoku senshu teisemmokugugi “mokurengi” no “riseiminyochifu”
細井 尚子
HOSOI Naoko

No.25 (1997.3)

On the Formative Course of “Oroshi”,Special Phrases Rendered in Instrumental Pieces for No-dance 高柔いづみ
TAKAKUWA  Izumi
Folk Events and Folk Performing Arts Using Bars : Focusing on Performance of Push and Grapple 中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
Some Comments on “Meriyasu Honengura”(Harvest of meriyasu song texts,1757) : Implications of Previous Research 蒲生 郷昭
GAMO Satoaki
A Study of Mstsuribayashi(festival music) in Tokyo : Tthe Influence of Edo Sato-kagura 串田紀代美
KUSHIDA Kiyomi
Temple,Temple Warden and Marionette Theatre : The Temple of Easternpeak and the Temple of the God of the Wall and Moats in Quanzhou,Cina 細井 尚子
HOSOI Naoko

No.26 (1998.3)

The Aim of Hayafushi : Concerning the inscriptions in Zeami’s Scripts 高柔いづみ
TAKAKUWA  Izumi
Notes on Shiki-sanban : The Era of the so-called Genroku Kabuki 鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
Hana-matsuri Dance : Its Structure and Meaning ; Focusing on Kobayashi Hana-matsuri 中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
Bodily Expression in China : Xiqu and Dance 細井 尚子
HOSOI Naoko
An Interview with NAKAMURA Matagoro : Concerning Ichinotani-futaba-gunki 羽田 昶・鎌倉 恵子
Hata Hisashi,KAMAKURA Keiko

No.27 (1999.3)

Construction of the Folk Performing Arts of Shusho-e in San-Shin-En Area and Their Transmission 中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
Performing Arts in the Perspective of Daily Life : An Analysis of Satokagura Hagiwara-kai Today 串田紀代美
KUSHIDA Kiyomi
Measures for the Revitalization of Fork Performing Arts 星野 紘
HOSHINO Hiroshi
Documentation on the Various Styles of Okina 高桑いづみ
TAKAKUWA  Izumi
The transmission of Yamabushi-Kagura : In view of Hayachine Kagura イリット・アベルブッフ
Inventory of Photographs of Kabuki Tsukecho Formerly Owned by Kineya Eiji 鎌倉 恵子・児玉 竜一
KAMAKURA Keiko

No.28 (2000.3)

Original Production of a kyogen piece Koi-no-Oji 高桑いづみ
TAKAKUWA  Izumi
Characteristics of Okina-sarugaku Handed down to Okonai in Sanshin-en 中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
Report on “Daiden-sho” owned by Yamamoto Tojiro 羽田 昶・高桑いづみ
Hata Hisashi,TAKAKUWA Izumi
Transition of Kamigata-style Kabuki–An Interview with Yoshizo Nakagawa– 鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
Corection of Records Donated by Kiyomoto Fujidayu 芸能部
GEINOBU

No.29 (2002.3)

Changes in the Image of Tomomori as Seen in Joruri and Kabuki : A Memorandum 鎌倉 恵子
KAMAKURA Keiko
On Sokyoku-Jirei in the Collection of Kano Bunko , Tohoku University 野川美穂子
Tsuina and Performances Involving Oni in Shusho’e-kechigan : Ttheir Regional Variations and Development–with Emphasis on Kyushu District 中村 茂子
NAKAMURA Shigeko
Results and Issues related to the making of a Manual on Folk performing Arts : Aomori Prefecture’s “Manual” for Transmission” as an Example 小野寺節子
ONODERA Setsuko
Report on Ai Hayashimai 小田 幸子
ODA Sachiko

芸能の科学30 (2003.3)

On the production of “Genpei Sakigake Tsutsuji”:A Study of Repertorire Rarely Performed KAMAKURA Keiko
On Iwato Kagura-mai in Nagato Area,Yamaguchi Prefecture HYOKI Satoru
Transmission of Japanese Folk Songs ONODERA Setsuko
Report of the research about the Presentation of folk performing arts in festivals MIYATA Shigeyuki
Report on “Shikisanban”written by Okura Toraakira TAKAKUWA Izumi
Report on “Okura Torakiyo Kyogen Densyo”and“Okura Toraakira Denju Mokuroku” ODA Sachiko
The note on Kabuki Scripts in the collection of EIGA-BUNKA-KYOKAI(1) KODAMA Ryuichi
Special Feature The 50 Years of the Department of Fine Arts Department of performing Arts

芸能の科学31 (2004.3)

Jpanese Flutes Manufactured in the Kamakura Period―Three Examples Found inside the Body of Buddha Statues― TAKAKUWA Izumi,
NOGAWA Mihoko
Genealogy of Minoko Odori ―Away from the interpretation that Kashima Odori and Miroku Odori are its only arigin ― HYOKI Satoru
Inventory of Programs at District Festivals of Folk Performing Arts MIYATA Shigeyuki
On the Annotations in Gidayubushi Keikobon in the Collection of the Department of Performing Arts KAMAKURA Keiko
Inventory of Gidayubushi Keikobon in the Collection of the Department of Performing Arts of the National Research Institute for Cultural Properties,Tokyo KAMAKURA Keiko

芸能の科学32 (2005.3)

On“Zuihosyu”Edited by TOYOHARA Hideaki KONDO Shizuno
Report on Transverse Flutes Rimaining in Various Areas of Japan TAKAKUWA Izumi,
NOGAWA Mihoko
Fictinal Ensembles Drawn in Pictures TAKAKUWA Izumi
Comparative Study of Various Versions of Ningyo-joruri “Kanjincho” with Emphasis on Its Script KAMAKURA Keiko
“Gidayu Meijin no Kata”by TSURUZAWA Seihachi II: Homage to Meiji Bunraku IJIMA Mitsuru
Modernity of Narratives of Orgin of Folk Performing Arts: The Case of Taiko-odori in Ibi Country, Gifu Prefecture HYOKI Satoru
District Festivals of Folk Performing Arts ―Their History and the Present― MIYATA Shigeyuki

芸能の科学33(2006.3)

 

Tsukemono for Ro-ei and Kada of the Sho Tablatures of the TOYOHARA Family Dating to Nambokucho and Muromachi Periods KONDO Shizuno
Report onExisting Hitoyogiri: Between Shakuhachi of Shosoin and Komuso Shakuhachi TAKAKUWA Izumi,
NOGAWA Mihoko
A Study of Kanjin-Noh through Section 45 of Waranbegusa NAKATSUKA Yukiko
“Other”Types of Kashima Odori: Focusing on Kashima Odori/Minoko Odori at Faestival Parades HYOKI Satoru
Protection of “Intangible” Cultural Properties: With Focus on Folk Performing Arts OSHIMA Akio
Ningyo-joruri Bunraku from Shyowa to Heisei:An Interview with YOSHIDA Bunjaku KAMAKURA Keiko
Inventory fo Records Formerly in the Collection of TAKEUCHI Michitaka and Donated by Kunitachi College Music Library(1) IJIMA Mitsuru
Photographs of ONOE Kikugoro V in Stage Attire in the Collection on the Department of Performing Arts IJIMA Mitsuru,UMETADA Misa

 

PAGETOP
Copyright © Department of Intangible Cultural Heritage All Rights Reserved.